Kalenderlainen del 6 – Julmarknaden på berget

I dag har hela familjen Lainen varit på julmarknad.